Giải thưởng nhà cung cấp xuất sắc của Hamaden Việt Nam-HAMANAKODENSO Group là hoạt động thường niên hàng năm nhằm tuyên dương những nhà cung cấp xuất sắc dựa trên các tiêu chí đánh giá về: chất lượng sản phẩm, tuân thủ thời gian giao hàng,…

Giải thưởng “Nhà cung cấp xuất sắc” là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của công ty trong nghiên cứu, cải tiến và triển khai các đề án nhằm mang lại nhiều lợi ích và giải pháp tối ưu hơn nữa cho chính nội bộ công ty cung như đem đến chất lượng và dịch vụ tốt hơn cho khách hàng.

Năm 2022 không phải là năm đầu tiên công ty SIVN nhận được những giải thưởng có tính chất tương tự từ HDVN, nhưng đây là năm đầu tiên được đánh giá cao trên mọi phương diện và toàn diện như vậy.

Đây cũng là động lực để toàn thể ban lãnh đạo cũng như từng cá nhân người lao động nỗ lực hết mình hơn nữa nhằm gây dựng thương hiệu sản phẩm và đưa tên tuổi của công ty đi lên.