Vào ngày 9/6/2023 đại diện công ty TNHH Sahara Industry Việt Nam đã tham gia buổi trao tặng kỉ niệm chương dành cho các nhà cung cấp xuất sắc toàn diện diễn ra tại Bangkok Thái Lan.

Vô cùng vinh dự khi Sahara Industry Việt Nam đã nhận được cúp hạng đồng cho giải thưởng này.

Toàn thể công ty sẽ không ngừng cố gắng và nỗ lực hơn nữa dể hoàn thiện hơn và mang đến cho khách hàng những giá trị tốt nhất.