THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH SAHARA INDUSTRY VIỆT NAM
Địa chỉ: Đường YP8, Khu CN Yên Phong, Xã Đông Phong,
Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Điện thoại: 0222 3699 151
Email: sivn@saharakogyo.co.jp