ĐÀO TẠO XE NÂNG CẦU TRỤC

(Thực hiện theo quy định Luật ATVS LĐ hiện hành)

Theo Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 30/12/2019 thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động bắt buộc phải kiểm định theo quy định pháp luật, người vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải qua đào tạo mới được phép vận hành.

Đối với người vận hành xe nâng hoặc người học lái xe nâng được nêu rõ trong Quy chuẩn Quốc gia QCVN25:2015/BLĐTBXH: “Công nhân điều khiển thiết bị nâng phải được đào tạo về chuyên môn và được huấn luyện, cấp thẻ an toàn đúng quy định”

Theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 16, Nghị định 95/2013, ngày 22/08/2013 “phạt từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động với hành vivi phạm các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động hoặc các tiêu chuẩn về an toàn lao động, vệ sinh lao động”.

Nhằm nâng cao kiến thức cho CNV cũng như thực hiện theo quy định của pháp luật, Công ty TNHH Sahara Industry Việt Nam đã tiến hành đào tạo vận hành xe nâng và cầu trục dưới sự hỗ trợ từ Trường Cao đẳng giao thông vận tải trung ương I từ ngày 15/03/2023.

1. Đào tạo lý thuyết:

– Giúp hiểu biết về động cơ, nguyên lý  hoạt động

– Giúp hiểu biết về xe nâng, cầu trục.

– Giúp có những nguyên tắc đảm bảo an toàn xe nâng, cầu trục.

_ Pháp luật liên quan.

2. Đào tạo thực hành:

  • Đào tạo thực hành xe nâng

–Hướng dẫn kỹ thuật lái xe

–Hướng dẫn kỹ thuật điều khiển càng nâng

–Hướng dẫn kỹ thuật nâng hàng trong phạm vi hẹp

–Hướng dẫn kỹ thuật nâng hàng lên cao

–Hướng dẫn kiểm tra và bảo dưỡng xe nâng

– Kiểm tra thực hành

 

  • Đào tạo thực hành cầu trục:

–Hướng dẫn kiểm tra trước vận hành cầu trục

–Hướng dẫn thao tác móc tải

–Hướng dẫn thao tác nâng chuyển hàng

–Hướng dẫn hạ tải

–Kỹ thuật bảo dưỡng cơ bản

–Kiểm tra thực hành

 

 

Dưới sự hướng dẫn chỉ dạy nhiệt tình từ thầy giáo thuộc trường Cao đẳng vận tải trung ương I, các học viên đã hoàn thành khóa học và nắm được kiến thức để vận hành vào công việc, cũng như nhận được chứng chỉ đúng với yêu cầu quy định của pháp luật nhằm đảo bảo sản xuất An toàn nâng cao năng suất hiệu quả công việc.

 

By Hồng Ngọc./.