Đội ngũ quản lý chất lượng của Công ty luôn được coi trọng và đảm bảo để có thể mang đến cho khách hàng những sản phẩm đảm bảo chất lượng tốt nhất; đồng thời không ngừng cải tiến . Với các phương pháp như :
– Xác nhận độ chính xác của khuôn bằng đo CPK
•Đối với sản phẩm quan trọng thì đảm bảo CPK trên 1.66
•Đối với sản phẩm thông thường thì đảm bảo CPK trên 1.33


-Thực hiện đo các hạng mục quản lý hàng ngày:
•Quản lý kích thước bavia: cài đặt giá trị quản lý trong công ty, quản lý điểm thay đổi và đối ứng bất thường
•Đo các hạng mục quản lý hàng ngày: Đo các kích thước quan trọng ở lô đầu và lô cuối, với tần suất 2 lần / 1 ngày
Việc đào tạo chất lượng cũng được thực hiện định kì, với mỗi mã hàng sẽ được quản lý bằng những hạng mục kiểm tra ngoại quan riêng.

• Đào tạo chất lượng
– Thiết lập các hạng mục kiểm tra chất lượng với từng mã hàng
– Chỉ những người được chứng nhận đào tạo kiểm hàng mới có thể tham gia kiểm tra.
• Thiết lập hệ thống báo cáo bất thường:
Thực hiện chính xác việc báo cáo – trao đổi – liên lạc với việc báo cáo bất thường và quản lý điểm thay đổi 5M1E

GIẤY CHỨNG NHẬN