Trong tháng 6/2023, tình hình cắt điện đã xảy ra tại khu Công nghiệp Yên Phong do thiếu nguồn cung cấp điện ở miền Bắc Việt Nam, làm ảnh hưởng đến vấn đề sản xuất của các công ty.

Tuy nhiên, nhờ sử dụng máy phát điện một cách kịp thời mà công ty Sahara đã có thể hạn chế đến mức tối thiểu ảnh hưởng của việc cắt điện đến hoạt động sản xuất, và đảm bảo giao hàng cho khách hàng!

Nguồn: Sahara industry VN